Geri İleri
 • ÜRÜNLER
 • PE 100 (HDPE) Borular ve Ek Parçaları
 • Üretim ve Kalite Kontrol

Üretim ve Kalite Kontrol

 

Firmamızın üretim faaliyetleri kapsamında üretmiş olduğu ürünlerin; istenilen kalite gereksinimlerine, kalite planlarına, standartlara, müşteri şartnamelerine uygunluklarını kontrol etmek ve kalite sürekliliğinin sağlamak için üretimin her aşaması kontrol altına alınmaktadır.

Üretimin başlamasıyla birlikte ilk çıkan üründen numune alınarak Akredite laboratuarımıza gönderilip kalite standartlarında belirtilen tüm kontroller yapılır. Yapılan testlerin olumlu sonuçlanmasıyla üretime devam edilmesi kararı alınır.

Üretim ve Kalite
Kontrol Aşamaları
 • Üretimin kontrolü ham madde ve yardımcı malzemelerin tedarik edilme süreci itibariyle başlamaktadır.
 • Satın alınan ürünlerin doğrulama faaliyetleri satın alma teknik şartnameleri ve kalite planı doğrultusunda gerçekleştirilir. 
 • Tedarik edilen ham madde ve yardımcı malzemelerden, maksimum hata minimum örnekleme yöntemiyle lot/parti/seri numaralarına göre numuneler alınır. 
 • Alınan numuneler belirtilen kalite standartlarına göre kontrol edilir. ESEN PLASTİK A.Ş. Akredite Laboratuvarı'nın verdiği rapor ile tedarikçilerin analiz sertifikaları karşılaştırılır. Uygun olan ham madde ve yardımcı malzemeler, stoklarımıza alınarak üretim için hazır hale getirilir. 
 • Üretim başlangıcında, üretim yapılacak olan makine parkurunun tüm aşamaları iş güvenliği ve üretim verimliliğini sağlamak için kontrol edilir. 
 • Üretimin başlamasıyla birlikte ilk çıkan üründen numune alınarak Akredite laboratuarımıza gönderilip kalite standartlarında belirtilen tüm kontroller yapılır. Yapılan testlerin olumlu sonuçlanmasıyla üretime devam edilmesi kararı alınır. 
 • Üretim süresince çıkan her ürün periyodik olarak kalite standartları gereği kontrol edilir. 
 • %100 güvenilirlikte, müşteri istekleri ve ilgili standartlar dahilindeki üretimi tamamlanmış ürünler, final kontrolleri yapıldıktan sonra stok sahasına sevk edilerek uygun depolama koşullarında, müşterimizin kullanımına sunulmaktadır. 
 • Ürünlerin izlenebilirliği için tüm ürünler, silinmeyecek şekilde lazer veya sıcak baskı yöntemiyle markalanmaktadır. 
 • Üretimin izlenebilirliği için kullanılan ham madde kayıtları, makine proses kayıtları, numune test sonuçları ve periyodik kontrol sonuçları kayıt altına alınıp kalite standartlarında belirtilen süreler boyunca saklanmaktadır.