Geri İleri
 • ÜRÜNLER
 • Esen HDPE Koruge Boru ve Ek Parçaları
 • Kullanım Alanları, Avantajları ve Özellikler

Hafif, Sağlam, Yüksek Kaliteli ve Çevreci

Cazibeli akışın var olduğu kanalizasyon, atık su ve yağmur suyu hatlarında beklenen; yüksek akış performansı, dış yük direnci, uzun çalışma ömrü,   asallara dayanım, kolay bakım, sızdırmazlık gibi özelliklerin yanında daha bir çok farklı özelliğe sahip olan ESEN HDPE Koruge Boru ve Ek Parçaları; uzun yıllardır yüksek kalite anlayışı ile hizmetini sürdürmektedir.

HDPE’den üretildikleri için yüksek korozyon dayanımına sahiptir. Kimyasalların karşı yüksek direnci ile kimyasal atıkların uzaklaştırılmasından tercih edilir.

AVANTAJLARI
 • HDPE’den üretildikleri için yüksek korozyon dayanımına sahiptir.
 • Kimyasalların karşı yüksek direnci ile kimyasal atıkların uzaklaştırılmasından tercih edilir.
 • 50 yıllık çalışma ömrü ile uzun yıllar hizmet verir.
 • Kırılmaz, delinmez, çatlamaz. Bu sebeple de yer altı sularının ve toprağın kirlenmesine engel olurlar.
 • Hafif ve esnek oluşu sebebi ile daha az iş makinesi kuvveti ile döşenirler.
 • Contalı yöntemle birleştirildiği için elektrik, kaynak makinesi, yapıştırıcı gibi ekipmanlara ihtiyaç duyulmaz.
 • Yüksek basınçlı su püskürtme yöntemi ile temizlenmeye uygundur.
 • Zorunlu olarak değişim ve/veya tamir durumunda sadece ilgili bölge ek parçalarla tamir edilebilir.
 • Uygulamada ürün fire ve zayiyatı asgari seviyededir.
 • Pürüzsüz iç yapısı sayesinde akışkana çok az direnç uygular. Bu sebeple iç yüzeyde tortu birikimi olmaz.
 • Aşırı ani yüklerde kırılma yapmaz, esneyerek yükü absorbe eder.
 • Ağaç kökleri ve kemirgenler zarar veremez.
 • Elastik yapısı ile deprem vb. toprak hareketlerinden etkilenmez, sistem devre dışı kalmaz.
 • Teleskopik istiflenmeye uygundur.
ESEN HDPE KORUGE BORU
ve EK PARÇALARI’NIN ÖZELLİKLERİ
YÜKSEK AKIŞ PERFORMANSI
 • Düşük sürtünme katsayısı ve iç yüzey pürüzsüzlüğü yüksek akışkanlık sağlar
 • İç yüzey pürüzsüzlüğü ayrıca katı partiküllerin yapışmasını engeller; tortu ve birikinti yapmayarak, borunun iç çapında daralma, tıkanma gibi sıkıntılara sebep olmaz.
 • Yüksek debilerde dahi düşük çaptaki borular düzgün ve kontrollü bir akış sağlar.
POLİETİLEN BORUNUN
AŞINMA DİRENCİ

Akışkan içindeki partüküllere karşı doğada en az aşınmaya maruz kalan malzeme HDPE den (yüksek yoğunluklu polietilen) imal edilmiş borulardır.  

Aşağıdaki grafikte de görüleceği üzere HDPE malzemeden imal edilmiş borunun iç yüzeyinde ilk 100.000 test çevriminde sadece 0,09  mm aşınma gerçekleşmiştir.

 • Yukarıdaki grafikte değişik malzemelerden imal edilmiş boruların aşınma miktarları görülmektedir.

Kaynak:

Darmstadt Üniversitesi test sonuçlar.

ESNEKTİR
 • Polietilen ham maddenin molekül yapısı nedeniyle esneme yeteneği fazladır.
 • Kaburgalı gövde yapısı ile ağır toprak ve trafik yüklerine karşı dirençlidir.
 • Deprem ve toprak kayması gibi yer hareketlerine uyum sağlar, deforme olmaz.
 • Ani yük şokları karşısında yükleri absorbe eder ve tekrar eski formuna döner. (Kalıcı deformasyon sınırı %7,5’e kadar çıkabilmektedir.)
 • Arazi şekline uyum sağlar.
 • Çatlama ve darbe direnci yüksektir
SIZDIRMAZDIR
 • Muflu ve manşonlu birleştirmelerde kullanılan; TS EN  681 Standardına uygun üretilen contalarla birleştirme yapılır ve contalar boru ömrü boyunca sızdırma yapmaz.
 • Contalı yapısı ile Atık suların yer altı sularına ve toprağa karışmasını, aynı şekilde dışarıdan gelecek yer altı sularının boru içine girişini engeller.
KOLAY, HIZLI BİRLEŞTİRME VE DÖŞEME OLANAĞI
 • Muflu/Manşon ve conta ile hızlı birleştirme ve döşeme olanağı sağlar. Özellikle Şehir içi şantiyelerinde ve inşaat sezonunun kısa olduğu bölgelerde kullanımı avantajlıdır.
 • Düşük sıcaklıklarda ve olumsuz hava koşullarında sorunsuz bağlantı gerçekleştirilir.
 • Birleştirme için uzmanlaşmaya ve ağır ekipmana ihtiyaç yoktur.
 • Birleştirme sonrası ya da tamir öncesi kamera ile içeriden kontrol yapılmasına uygundur.
 • Beton Menhol ve Baca uygulamalarında boru çapına uygun adaptörlerle kullanıma uygundur.
İSTENİLEN BOYDA ÜRETİLEBİLME
 • Muflu borular standart olarak 6 mt üretilir, mufsuz borular, manşonlu birleştirmeye uygun olarak talebe göre istenilen boylarda üretime olanak tanır.
AŞINMAYA VE KİMYASALLARA KARŞI DİRENCİ YÜKSEKTİR
 • Asit buharı, yüksek konsantrasyonlu tuzlar gibi katı ve sıvı atıkların çıkardığı asit buharının boru cidarında korozyon etkisi görülmez.
 • Kimyasalların depolanması ve transferinde de kullanılabilir
HDPE MALZEMENİN
KİMYASALLARA KARŞI DAYANIMI
KİMYASAL ADI KONS. 20 °C de 60 °C de
Dayanıklı Az Dayanıklı Dayanıksız Dayanıklı Az Dayanıklı Dayanıksız
Acetaldehyde 100% x x
Acetic acid 60% x x
Acetic acid 96% x x
Acetic anhydride 100% x x
Acetone 100% x x
Allyl alcohol 96% x x
Ammonium hydroxide 10% x x
Ammonium hydroxide 30% x x
Amyl acetate 100% x x
Amyl alcohol 100% x x
Aniline 100% x x
Antimony(III)chloride 90% x x
Asorbic acid 10% x x
Benzaldehyde 100% x x
Benzene 100% x x
Benzylsulphonic acid 10% x x
Bleach ıye 10% x x
Butandiol 100% x x
Butane gas 100% x x
Butanol 100% x x
Butyl acetate 100% x x
Butyl alcohol 100% x x
Butylene glycol 100% x x
Butyric acid 100% x x
Calcium bromate 10% x x
Calcium chromate 40% x x
Calcium carbonate x x
Calcium nitrate x x
Calcium oxide x x
Cyclohexanol 100% x x
Decahydronaphthalene 100% x x
Dichloropropylene x x
Detergents synthetic x x
Dioxan 100% x x
Ethandiol 100% x x
Ethanol 40% x x
Ethanol 96% x x
Ethyl alcohol 35% x x
Ethyl alcohol 100% x x
Fuorine gas 100% x x
Formaldehyde 40% x x
Formic acid 98% x x
Gasoline x x
Gelatine x x
Glycerine 100% x x
Glycerol 100% x x
n-Heptan 100% x x
Hydrobromic acid 50% x x
Hydrochloric acid 40% x x
Hydrocyanic acid 10% x x
Hydrofluoric acid 60% x x
Hydrogen 100% x x
Hydrogen peroxide 30% x x
Hydrogen peroxide 90% x x
Iso octane 100% x x
Isopropyl ether 100% x x
Lactic acid 100% x x
Methanol 100% x x
Methyl alcohol 100% x x
Mercury x x
Naphtha x x
Naphthalene x x
Nitric acid 25% x x
Nitric acid 70% x x
Nitric acid 100% x x
Orthophosforic acid 50% x x
Orthophosforic acid 95% x x
Ozone 100% x x
Phosphine 100% x x
Phosphoric acid 25% x x
Phosphoric acid 50% x x
Phtalic acid 50% x x
Potassium hydroxide 10% x x
Potassium iodate 10% x x
Potassium permanganate 20% x x
Propionic acid 50% x x
Propionic acid 100% x x
Cyclohexanol 100% x x
See water x x
Silicon oil x x
Soap Solution x x
Sodium hydroxide 40% x x
Sodium hypochloride 15% x x
Sulphur dioxide 100% x x
Sulphur trioxide 100% x x
Sulpuric acid 10% x x
Sulpuric acid 50% x x
Sulpuric acid 70% x x
Sulpuric acid 80% x x
Sodium iodate 10% x x
Sulphurous acid 30% x
Tetrachloroethylene 100% x x
Tetrachloromethane 100% x x
Urea 30% x x
Urine x x
Water x x
Xylene 100% x x